Operační program Praha | panel Dialog

Operační program Praha KonkurenceschopnostEvropský fond pro regionální rozvoj podpořil projekt společnosti STEM/MARK „Inovace technologií výzkumu trhu“

Harmonogram realizace: 1.1.2014 – 30.9.2015

Evropský fond pro regionální rozvoj


8 389
registrovaných
respondentů
252 231
celkem vyplěných
dotazníků
470 355
Kč jste přispěli
celkem na charitu