Operační program Praha | panel Dialog

Operační program Praha KonkurenceschopnostEvropský fond pro regionální rozvoj podpořil projekt společnosti STEM/MARK „Inovace technologií výzkumu trhu“

Harmonogram realizace: 1.1.2014 – 30.9.2015

Evropský fond pro regionální rozvoj


9 466
registrovaných
respondentů
295 323
vyplěných
dotazníků
541 630
Kč jste přispěli
na charitu