Operační program Praha | panel Dialog

Operační program Praha KonkurenceschopnostEvropský fond pro regionální rozvoj podpořil projekt společnosti STEM/MARK „Inovace technologií výzkumu trhu“

Harmonogram realizace: 1.1.2014 – 30.9.2015

Evropský fond pro regionální rozvoj


7 238
registrovaných
respondentů
218 376
celkem vyplěných
dotazníků
424 639
Kč jste přispěli
celkem na charitu