Nápověda | panel Dialog

Jak se přihlásit

Pro přihlášení potřebujete dva údaje. Jedním je e-mailová adresa, kterou jste poskytli tazateli společnosti STEM/MARK, a druhým je heslo. Heslo Vám bylo automaticky vygenerováno při registraci po telefonu a odesláno na Vaši e-mailovou adresu. Po prvním přihlášení doporučujeme toto heslo změnit.

Systém odměn

Za poctivou účast na našich výzkumech dostanete odměnu. Jak vysoká odměna bude, záleží na délce dotazníku, složitosti úkolů nebo citlivosti tématu. Nejčastěji se budeme pohybovat v rozmezí 150 – 200 S/Majlíků za jeden výzkum. Na začátku každého výzkumu se dozvíte, jakou odměnu Vám jeho vyplnění přinese a je jen na Vás, zda se rozhodnete výzkum vyplnit. Za pouhou registraci do našeho panelu obdržíte automaticky odměnu 200 S/Majlíků.

Co je S/Majlík?

Fiktivní měna, ve které budete v Dialogu odměňováni. Pro výměnu za peníze bude použitý stabilní kurz 10 S/Majlíků = 1 Kč (tzn. za nasbíraných 2000 S/Majlíků dostanete 200 Kč).

Upozorňujeme, že za vyplněný výzkum (nebo jinou aktivitu) můžete získat právě jednu odměnu. Pokud se Vám např. z nějakého důvodu podaří vstoupit do dotazníku znovu a vyplníte tentýž výzkum ještě jednou, náleží Vám pouze jedna odměna. Pokud se prokáže, že opakovaně vstupujete do dotazníku za cílem získání odměny, bude to považováno za porušení našich pravidel a riskujete tím vyloučení z panelu.

Co znamená „poctivá účast?“

Poctivá účast znamená, že dotazník projdete pozorně, Vaše odpovědi na sebe logicky navazují a dáte si práci nám do formulářů vyplnit alespoň pár slov či vět.

Kdy bude odměna připsána na můj účet v Dialogu?

Jakmile vyplníte dotazník až do konce, bude Vám hned poté připsána odměna ve výši stanovené na začátku výzkumu. Pokud se budete účastnit výzkumů online formou, dozvíte výši odměny v pozvánce, kterou obdržíte e-mailem. Pokud se budete účastnit výzkumů telefonicky, sdělí Vám výši odměny operátor. V obou připadech Vám však bude připsána odměna ihned po dokončení dotazníku.

Kdy je možné odměny vyplatit?

Vyplácení odměn v panlu Dialog probíhá kvartálně. Pokud máte již naspořeno více než 2 000 S/Maílíků a zadáte si způsob výplaty na účet, zašleme Vám odměnu. Odesílání výplat probíhá jednou za čtvrtletí. V případě, že nám zadáte, že si přejete odměnu za výzkum věnovat na vybranou charitativní organizaci, přepíše se ji tato částka ihned, bez ohledu na výši naspořené částky. Více o organizacích, které tímto podopoříte, naleznete v sekci více v sekci O panelu.

Pro odeslání odměn na Váš bankovní účet, musí být splněny tyto podmínky:

  • ve svém profilu musíte mít u některých svých odměn za aktivity zvolit možnost „odeslat na účet“.
  • součet těchto nezpracovaných odměn musí být na konci čtvrtletí alespoň 2 000 S/Majlíků
  • musíte mít ve svém profilu vyplněno platné číslo účtu
  • musíte mít ve svém profilu vyplněno rodné číslo nebo datum narození a bydliště
Odměny na účet vyplácíme vždy k 15. dni v měsíci.

Vyplňování dotazníků

Vyplňovat dotazníky můžete způsobem, který preferujete. Ten si můžete nastavit ve svém osobním profilu.

Pokud jste se zaregistrovali do panelu prostřednictvím telefonního operátora, můžete si vybrat, zda chcete být dotazováni:

  • telefonicky – na Vaše telefonní číslo
  • online – pozvánku k výzkumu obdržíte e-mailem

Pro druhý způsob dotazování je nutné, abyste měli ve svém profilu vyplněnou platnou e-mailovou adresu. Na tuto adresu Vám přijde pozvánka, ve které bude odkaz vedoucí k vyplnění výzkumu.

Pokud jste se přihlásili do panelu prostřednictvím tazatele z terénu, máte možnost být dotazován také osobně.

Vyplňování dotazníků online

Jakmile obdržíte do své e-mailové shránky pozvánku k výzkumu, klikněte na odkaz uvedný v této pozvánce a budete přesměrováni na dotazovací aplikaci. Zde postupujte dle pokynů v dotazníku. Dotazník, prosím, vyplňte co nejdříve.

Vyplňování můžete kdykoliv přerušit a pomocí původního odkazu z e-mailové zprávy se vrátit tam, kde jste skončili.

Poté, co dojdete až na poslední otázku, bude Vám automaticky připsána odměna ve výši, která byla stanovena v pozvánce k výzkumu.

Při spuštění dotazníku můžete narazit na hlášku, že používáte neaktualizovaný webový prohlížeč. V tom případě bohužel nebude možné dotazník vyplnit. Nejčastější příčinou je, že používáte zastaralou verzi prohlížeče Internet Explorer a je nutné ho aktualizovat. Pokud však používáte zároveň operační systém Windows XP, nebude možné aktualizovat na nejnovější verzi. Nejjednodušší řešení (pro všechny případy) je stáhnout si některý z moderních prohlížečů – např. Google Chrome.

Stačí přejít na adresu http://www.google.cz/intl/cs/chrome/ a postupovat dle pokynů. Použitím moderního prohlížeče zároveň snižujete bezpečnostní rizika spojená s prohlížením webu.

Mezi další prohlížeče patří například

  • FireFox
  • Opera
  • Safari

Více informací o tom, co je to prohlížeč a jaký právě teď používáte Vy, najdete na adrese http://www.whatbrowser.org/intl/cs/

Kdo se dostane k mým osobním datům?

Člověk, který bude vyhodnocovat výsledky výzkumů, se nikdy nedozví Vaše jméno, telefonní číslo či přesnou adresu. Dáme mu k dispozici informace o vaší osobě jen v anonymizované podobě. Například to, že jste muž, že je Vám 35 let, bydlíte ve Středočeském kraji a jste klientem té či jiné banky.

Veškeré Vámi uváděné informace slouží k účelům sociologického výzkumu a jsou v souladu s etickým kodexem výzkumu vždy plně anonymizována. Data získaná z výzkumů jsou zpracovávána hromadně a osobní údaje nejsou součástí dotazníků. Odpovědi poskytnuté v rámci výzkumu nejsou spojovány s osobou, která odpovědi poskytla. Společnost STEM/MARK a.s. se zavazuje, že k datům budou mít přístup pouze její pověření pracovníci. Samozřejmostí je dodržování přísných etických kodexů výzkumu veřejného mínění (ESOMAR, Children´s Online Privacy Protection Act). Vyloučeno je poskytnutí dat třetím osobám.

Všechny údaje, které nám sdělíte prostřednictvím registračního formuláře, pečlivě chráníme a zacházíme s nimi tak, aby nebylo možné jejich zneužití neoprávněnou osobou. Pro práci s osobními daty jsme registrováni u Úřadu pro ochranu osobních údajů tak, jak to požaduje Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ze dne 4.dubna 2000.

Prohlášení o použití cookies

Tato stránka používá tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do Vašeho prohlížeče a pomáhají nám získat informace o tom, jak tento portál využíváte. Členstvím v našem panelu vyjadřujete souhlas s používáním těchto cookies a cookies třetích stran – například cookies, které měří počet návštěvníků a další metriky. Tyto při zpracování samozřejmě zůstávají anonymní.

Všechny cookies umísťované touto i dalšími stránkami můžete ze svého prohlížeče vymazat nebo jejich umísťování zablokovat. Podrobnější informace poskytne asistenční centrum pro prohlížeč, který právě používáte. Další informace o tom, co jsou cookies a jak fungují, naleznete například zde http://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zrušení účasti v panelu

Pokud se z jakýchkoli důvodů rozhodnete ukončit svoji účast v našem panelu, kontaktujte nás na e-mailové adrese dialog@vyzkum.stemmark.cz

11 540
registrovaných
respondentů
397 133
vyplěných
dotazníků
634 203
Kč jste přispěli
na charitu